नेपाली प्रारम्भ 7

Description

नेपाली प्रारम्भ कक्षा १ देखि ७ सम्मका विद्यार्थीले भाषा साहित्यको आधारभूत ज्ञानलाई सहज रुपमा प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यका साथ तयार पारिएको हो । सबै विद्यार्थीको भाषिक क्षमता विस्तारका लागि चाहिने आधारभूत कुराहरु सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइलाई प्राथमिकता दिई सोही अनुरुप अभ्यासहरु राखिएका छन् र सिर्जनात्मक पक्षलाई विशेष जोड दिँदै प्रत्येक अभ्यासमा सिर्जनात्मक अभ्यास राखिएको छ । पाठ्यपुस्तकमा विद्यार्थीलाई रोचक र चाख लाग्ने खालका विधाहरु (कविता, कथा, निबन्ध, जीवनी, चिठी, संवाद तथा वादविवादका साथै व्याकरण पक्ष) प्रस्तुत गरिएका छन् । प्रत्येक पाठको शुरुमा पूर्वपठन र व्यवहारिक उद्देश्यसमेत राखिएको छ जसले शिक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकोस् भन्ने रहेको छ । यो पाठ्यपुस्तक नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमीद्वारा निर्देशित मापदण्ड अनुरुप तयार पारिएको छ ।

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.